Slik kan du fikse feil med lisens protokoll i Citrix.. Men husk at dette gjør forandringer i registeret på selve maskinen så husk og ta en eksport av backup før en sletter denne oppføringen. Fremgansmåte: 1. Klikk på START 2….