Tur til Tau Fort

Tau Fort-16

Tur til Tau Fort

Her er litt fra min tur til Tau Fort (Marsove). Utrolig fin plass med mye historie og minner om et nedlagt fort. Min far har vært heldig og vært oppsynsmann her i en mannsalder først via sjøforsvaret så via hjemmevernet på slutten før det nå har blitt stengt og nedlagt og område skal falle tilbake til grunneier (Strand Kommune). Forsvaret trakk seg ut i 1990 åra, de hadde ikke lenger bruk for slike anlegg som er her.

Historie om plassen: (Det meste tatt fra Strand Historie – http://www.strandhistorie.no/index.php/aktiviteterilaget/turer/471-taufort2004)
Inne på fortets område ligger også toppen «Borgåsen» der en kan finne rester av en bygdeborg som ble bygget i folkevandringstiden. Den er en av tre bygdeborger i Strand.(av 49 i Rogaland og ca 250 i hele landet). Borgen er på ca 50×70 m.
Borgene er sammen med vardene som finnes rundt om en del av varsling systemet i Ryfylke. Når vardene ble tent, gikk de ”mann av huse”.
Det vil si at alle gangføre menn måtte møte opp for å forsvare seg mot en fiende.

Tyskerne kom til Tau i 1941. Først slo de seg til på Håbakk, hvor de rekvirerte både rom for offiserer og løe til soldatene. De første feltkanonene ble satt opp på Prestaneset. I løpet av året startet de arbeidet på Tau Fort. Først fraktet de materiell sjøveien, samtidig ble mange mann (ca. 100) satt i arbeid med å lage vei ut til Marshove. Dessverre benyttet tyskerne stein fra bygdeborgen på Borgåsen til sine byggverk.
Både folkene som levde i folkevandringstiden og tyskerne så hvor strategisk dette stedet var. Det var totalt fire kanoner på denne tiden.

Rundt om i området er det mange ”byggverk” som fører ned/inn til hull i fjellet. Der oppbevarte de våpen, ammunisjon og andre viktige ting. Det antas at den tyske styrken her inne var til tider på ca 100 mann.
Etter krigen ble det satt i gang med minerydding. I 1947 var det en stor lyngbrann som spredte seg fra Alsvik/Amdal mot Tau, og da eksploderte ca 20 miner som ikke var blitt ryddet bort. Mye av tyskernes etterlatenskap ble solgt på auksjon, og kanonene ble smeltet om på stålverket.
Fortet lå brakk til begynnelsen på 1970 åra. Da besluttet forsvaret at Tau Fort skulle opprettes for å sikre innseilingen til Stavanger. På ny kom det kanoner til fortet. 2 gamle skipskanoner fra 1932 ble montert, den ene er bevart.

Tags:
This site is protected by WP-CopyRightPro