Arkiv

Kjekk tur til Ulvaskog

Litt om min tur til Ulvaskoghytta i Strand Kommune. Turen var tøff etter min mening, ganske bratt og utfordrende fra botne og oppover fjellet imot Ulvaskog. Uheldigvis så nådde eg ikke helt mitt mål denne gang som var selve hytten. Eg…

Tur til Tau Fort

Tur til Tau Fort Her er litt fra min tur til Tau Fort (Marsove). Utrolig fin plass med mye historie og minner om et nedlagt fort. Min far har vært heldig og vært oppsynsmann her i en mannsalder først via sjøforsvaret så…

Best ICT Consulent Tools

Her er min liste over anbefalte programmer som eg mener er et «must» for å lette arbeidsdagen i et yrke innen IT. Browser: Firefox eller Chrome Plugins: LastPass, Evernote og Xmarks – LastPass: Liten enkel plugin i nettleseren som akriverer…

Snip-IT Pro

Jobber du med script, web, kode ,kommandoer etc så er dette programmet et must. Utrolig nyttig og greit hvis du skal lime komandolinjer inn i powershell etc. Sjøl så ligger alle mine «snippits» under min Dropbox slik eg har backup…

Wscript.Arguments

Dim args, arg1 Set args = WScript.Arguments If args.Count 1 Then Wscript.Quit arg1 = args.Item(0) Select Case UCase(arg1) Case «VALUE1» Case Else Wscript.Echo «Error parsing parameter (» & arg1 & «)» End Select

Class object

Class TestClass Private Sub Class_Initialize ‘ Setup Initialize event. MsgBox(«TestClass started») End Sub Private Sub Class_Terminate ‘ Setup Terminate event. MsgBox(«TestClass terminated») End Sub End Class Set X = New TestClass ‘ Create an instance of TestClass. Set X =…

AD SystemInfo

‘ AD SystemInfo Dim objSysInfo Set objSysInfo = CreateObject(«ADSystemInfo») Dim strUserLdapPath strUserLdapPath = objSysInfo.UserName Dim objUser Set objUser = GetObject(«LDAP://» & strUserLdapPath) objUser.GetInfo

Wscript.Shell Environment

‘ Wscript Shell Dim WshShell Set WshShell = WScript.CreateObject(«WScript.Shell») ‘ Wscript Shell Environment variables Dim objEnv Set objEnv = wshShell.Environment(«Volatile»)

SpecialFolders

‘ Wscript Shell Dim WshSpecialFolders Set WshSpecialFolders = WScript.CreateObject(«WScript.Shell») Wscript.Echo WshSpecialFolders.SpecialFolders(«AllUsersDesktop») Wscript.Echo WshSpecialFolders.SpecialFolders(«AllUsersStartMenu») Wscript.Echo WshSpecialFolders.SpecialFolders(«AllUsersPrograms») Wscript.Echo WshSpecialFolders.SpecialFolders(«AllUsersStartup») Wscript.Echo WshSpecialFolders.SpecialFolders(«Desktop») Wscript.Echo WshSpecialFolders.SpecialFolders(«Favorites») Wscript.Echo WshSpecialFolders.SpecialFolders(«Fonts») Wscript.Echo WshSpecialFolders.SpecialFolders(«MyDocuments») Wscript.Echo WshSpecialFolders.SpecialFolders(«NetHood») Wscript.Echo WshSpecialFolders.SpecialFolders(«PrintHood») Wscript.Echo WshSpecialFolders.SpecialFolders(«Programs») Wscript.Echo WshSpecialFolders.SpecialFolders(«Recent») Wscript.Echo WshSpecialFolders.SpecialFolders(«SendTo») Wscript.Echo WshSpecialFolders.SpecialFolders(«StartMenu») Wscript.Echo WshSpecialFolders.SpecialFolders(«Startup») Wscript.Echo…

AddPrinters.vbs

Dim objNetwork, strPrintServer1, strPrintserver2 Set objNetwork = WScript.CreateObject(«WScript.Network») strPrintServer1 = «\\nt-server-1\» strPrintServer2 = «\\thsrv06\» objNetwork.AddWindowsPrinterConnection strPrintServer1 & «BrotherTavle» objNetwork.AddWindowsPrinterConnection strPrintServer1 & «hpLJ5000» objNetwork.AddWindowsPrinterConnection strPrintServer1 & «DSC224c» objNetwork.AddWindowsPrinterConnection strPrintServer1 & «DSC224» objNetwork.AddWindowsPrinterConnection strPrintServer1 & «R2032fax» objNetwork.AddWindowsPrinterConnection strPrintServer1 & «Ricoh2032» objNetwork.AddWindowsPrinterConnection strPrintServer1…

Change PrintServer2.vbs

‘ ‘ Replace printer queues from old server with queues on new server ‘ ‘ Created 20090313 by Inge Brattaas (inge@netpower.no) ‘ Option Explicit On Error Resume Next ‘ ::: Global variables ::: Dim PrintServerOld PrintServerOld = «\\nt-server-1\» Dim PrintServerNew…

ChangePrintServer.vbs

‘ Endre Printer kø thsrv06 – Windows logon script ‘ Author ktb@netpower.no ‘ Version 1 – April 22th 2010 ‘ ——————————————————‘ Option Explicit On Error Resume Next Dim objNetwork, strUNCPrinter strUNCPrinter = «\\thsrv06\FTP1_Ricoh_SH» Set objNetwork = CreateObject(«WScript.Network») ‘ Seksjon for…

sComputer = «.» Set oRegistry=GetObject(«winmgmts:\\» & sComputer & «\root\default:StdRegProv») sKeyPath = «Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Setup» oRegistry.CreateKey HKEY_CURRENT_USER, sKeyPath sValue = «\\domain.no\PRF\Outlook2003.prf» sValueName = «ImportPRF» oRegistry.SetStringValue HKEY_CURRENT_USER, sKeyPath, sValueName, sValue

This site is protected by WP-CopyRightPro